category: Uncategorized
tags:

ร่างกายจะหงุดหงิดและเรื่มเฉื่อยชา คอร์ติซอสจะไปขัดขวางการย่อยไขมัน ทำให้ลดน้ําหนักได้ยากลดน้ําหนักสลายไขมัน หรืออาจทำให้ไขมันสะสมมากขึ้นจนอ้วนขึ้น กล้ามเนื้อ ไม่พัฒนา ความเครียดยังก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมาย แถมหน้ายงแก่ลงอีกด้วย เพราะแอ๊คทีฟออกซิเจน3ถูกขับออกจากร่างกายมากเกินไป นักกีฬาบางคนที่ตั้งใจ แกมากเกินไปจนหน้าแก่ก็มาจากสาเหตุนี้นั่นเองอย่าทารุณร่างกายด้วยการออกกำลังกาย การออกกำลังกายที่ทำให้เครียด ไม่เรียกว่าการออกกำลังกาย ลดความอ้วนสิงสำคัญอยู่ที่การออกกำลังกายให้เหมาะกับสภาพ ร่างการและไม่หักโหมจนเกินไปactive xygen ออกซิเจนในสภาพที่ฝึพลังงานมาก นอกจากนี้ควรเสิกฝันว่าจะฟิตทุ่นไดในเวลาส์นๆ แม้เราจะเห็นคนที่ ผอมลงอย่างรวดเร็วจากการออกกำลังกายในเวลาสั้นๆ แต่ผมกลับรู้สึกแย่นิดๆ แน่นอนว่าการออกกำลังกายทำให้ผอมลง แต่กลับดูไม่มีเสน่ห์เท่าไหร่ หุ่นดีขึ้น แต่ หน้าแก่กว่าแต่ก่อน เพราะ“ความใจร้อน”แท้ๆ